Sign In

Historie

EFIF stod oprindeligt for Effektiv Fælles It Funktion. Allerede i 1994 begyndte medarbejdere ved Århus Købmandsskole (Aarhus Business College) at arbejde med idéen om, at der måtte kunne spares penge ved at få it-systemerne driftet i fællesskab. Prisen på datatransmissionskapacitet gjorde det utænkeligt at etablere et centralt driftscenter. Der måtte derfor arbejdes ud fra den forudsætning, at datakraften var placeret lokalt, men i videst mulige omfang blev fjernstyret af eksperter, som skulle placeres få steder i landet.

Der var mangel på it-medarbejdere. Derfor skulle man synes, at det måtte være en oplagt tanke for en erhvervsskole at gå ind i et sådant samarbejde. Men det var ikke tilfældet. Frygten for at miste nøglemedarbejdere var for stor. Skolerne var nødt til at overveje, om de kunne holde driften kørende, hvis it-medarbejderne sagde op som en følge af overvejelser om at gå ind i et it-driftsfællesskab.

I 2003 besluttede bestyrelserne på Lyngby Uddannelsescenter (København Nord) og Århus Købmandsskole (Aarhus Business College), at der skulle oprettes en fælles it-funktion. På Århus Købmandsskole (Aarhus Business College) havde man allerede et serverrum med et for en uddannelsesinstitution meget højt driftssikkerhedsniveau, der bl.a. omfattede en dieselgenerator til brug i tilfælde af strømsvigt. I Lyngby måtte der planlægges med indretning af et helt nyt serverrum.

I januar 2005 fik EFIF et overraskende tilbud på datatransmissionskapacitet fra firmaet Global Connect. Firmaet kunne levere transmissionskapacitet til en pris, som gjorde det rentabelt at samle hele serverparken ét sted i landet. Transmissionen skulle ske via et switchet netværk – svarende til et normalt lokalnet – altså noget, som man på det tidspunkt typisk anvendte inden for et bygningsområde. Ingen i Danmark havde prøvet at anvende lokalnetteknologien over større afstande. Kunne EFIF få dette til at fungere mellem Århus og Lyngby? Der var en enkelt udenlandsk positiv erfaring at trække på, så EFIF besluttede at gøre forsøget.

Der blev i maj 2005 etableret en 2 Gbit linie mellem Lyngby og Aarhus. En fredag eftermiddag efter skoletid flyttede man den server, der betjente it-specialistuddannelserne i Lyngby til Aarhus. Funktionaliteten blev testet i weekenden, og man ventede spændt på, om nogle ville opdage flytningen i løbet af mandagen og de følgende dage. Ingen opdagede, at serveren ikke længere stod i Lyngby. Lokalnetteknikken fungerede, og man gik i gang med at flytte resten af serverne.

Siden er netværket blevet udbygget til alle de byer, hvor EFIF har uddannelsesinstitutioner som vi drifter it for.

Sparede penge og øgede samtidig kvaliteten

Før etableringen af EFIF lå Århus Købmandsskoles (Aarhus Business College) udgifter til server- og netværksdrift på 1.600 kr. pr. årselev. I løbet af få år med EFIF-samarbejdet faldt udgiften til med 900 kr. pr. årselev. Med ca. 4.000 årselever gav det en årlig besparelse på 3,6 mil. kr. Samtidig var man i stand til at hæve kvaliteten og driftsstabiliteten, idet samarbejdet muliggjorde ansættelse af eksperter og anskaffelse af udstyr, som den enkelte uddannelsesinstitution ikke ville kunne få råd til.

Kontaktoplysninger

EFIF
Sønderhøj 9
DK-8260 Viby J
info@efif.dk
Telefon: 8936 3220
Åbningstid: Mandag - fredag kl. 07.30-15.30

Søg